Pravilnik


Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja sajta voditi računa o sledećem:

  • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekovitih preparata.

Sajt www.seloiti.rs isključuje odgovornost

  • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.seloiti.rs nije odgovoran za sadržaj kominikacije između korisnika.
  • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.seloiti.rs nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na sajtu.
  • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.seloiti.rs nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
  • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, nije dužan da pregleda podatke www.seloiti.rs koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.